Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door ”Peter Rutgers”.

 

Bij het boeken van een fotoshoot van ”Peter Rutgers” gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden:

Bij het aangaan van een samenwerking met mij gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Met het akkoord gaan van de offerte als overeenkomst geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van “Peter Rutgers”.

 

Offertes voor particulieren

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staat een omschrijving van de shoot en het aantal uren omschreven of het pakket welke gekozen is. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen voor zakelijk gebruik. Bij pakketten of fotoshoot zonder commerciële doeleinden zal er foto’s in hoge resolutie met en zonder watermerk met uitleg inbegrepen zijn. Alle genoemde prijzen in offertes zijn zonder wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland omdat ik onder de kleine ondernemers regeling val. En exclusief eventueel parkeer en km vergoeding.

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte indien van toepassing en met het reserveren van de vermelde datum. De datum wordt dus enkel gereserveerd na het akkoord van de offerte.

 

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van de offerte kan binnen 7 dagen na tekenen worden uitgebreid. Het overeengekomen aantal uren kan niet ingekort worden. Of de prijs in mindering gebracht. De datum kan worden verzet mits de nieuw gekozen datum nog beschikbaar is. Is de datum niet meer beschikbaar dan kan de aanbetaling niet worden geretourneerd.

 

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen als kerst en oud en nieuw gelden tarieven met toeslagen tevens voor de zondagen is een toeslag.

 

Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn twee weken geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes zijn zonder wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland omdat ik onder de kleine ondernemers regeling val. En exclusief eventueel parkeer en km vergoeding.

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum wordt dus enkel gereserveerd na het akkoord van de offerte.

 

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. “Peter Rutgers” denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hierin adviseren. Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is het bruidspaar verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Het bruidspaar is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

 

Levering fotomateriaal

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 4 weken na de trouwdatum geleverd via een online Cloud locatie waar de bestanden voor 4 weken blijft staan en onbeperkt gedownload kunnen worden door 1 persoon. De beeldselectie van de reportage wordt door “Peter Rutgers” gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt bepaald conform de voorbeelden en stijl van Peter Rutgers als fotograaf. Uiteraard worden stijl en kleur met zorg en passie toegepast en zijn er vooraf alle wensen doorgesproken. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het artistiek eindproduct is. Uiteraard worden deze op de hoogst mogelijke resolutie geleverd in jpg. Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. “Peter Rutgers” is hier niet voor verantwoordelijk.

 

Foto’s en gebruik

Voor particulieren:

De fotograaf mag naar eigen, creatief  inzicht de foto’s maken. Uiteraard zijn hierin meegenomen de wensen van de opdrachtgever. Particulieren mogen de foto’s gebruiken voor privé doeleinden en voor andere media is dit vastgelegd in de overeenkomst. Mits overeengekomen is om het te delen op website of social media is men verplicht om de naam te vermelden van de fotograaf doormiddel van tekst of een logo in de foto welke duidelijk zichtbaar is.

 

Voor bedrijven

Foto’s mogen online worden geplaatst zonder naamsvermelding van auteur op eigen social media of website en in eigen magazines en brochures.

 

Algemeen:

Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. Kortom ze mogen niet gewijzigd en her-bewerkt worden. De foto’s die in opdracht voor de klant gemaakt worden mogen niet worden doorgegeven aan derden. Ook is er vooraf afgesproken voor welk doeleinde de foto’s gebruikt mogen worden. Wil men de foto’s voor tal van andere doeleinden gebruiken dient men rekening te houden met het afkopen van gebruiksrecht.

 

Publicatie door de fotograaf

Foto’s uit de reportage mogen door “Peter Rutgers” gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website. Niet mogen publiceren van de beelden kost €150- extra bij zakelijke foto’s. Voor online plaatsen op social media word overeengekomen in de overeenkomst.

Bij het aangaan van een samenwerking met “Peter Rutgers” zal er geen gebruik worden gemaakt van een andere fotograaf. Tenzij anders overeengekomen.

 

Auteursrecht foto’s

–      Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.

–      Het is niet toegestaan foto’s te hergebruiken voor andere doeleinden dan is afgesproken.

–      Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen, te snijden en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s

(evt met watermerk) mogen wel gedeeld worden met naamsvermelding.

–     Bij het leveren van de foto’s heeft de klant alle recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.

–     Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

–     De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor beroepsmatige promotie doeleinden tenzij anders overeengekomen.

 

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door “Peter Rutgers” gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website. In overleg gebeurt dit op social media.

Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Zie hier voor ook het kopje “auteursrecht foto’s”.

 

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een maand bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

 

Wijze van betalen

Voor particulieren:

De voorschotnota wordt uiterlijk twee weken voor de shoot verstuurd per mail. Het bedrag dient 5 werkdagen voor de shoot te zijn betaald.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie) zal er conform de overeenkomst een bedrag of geen bedrag in rekening gemaakt worden.

 

Voor bedrijven:

Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

 

Technische problemen.

“Peter Rutgers” zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon met twee camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur tenzij anders overeengekomen. “Peter Rutgers” schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot weg op een geheugenkaart per camera voor een gedegen risicospreiding.

“Peter Rutgers” is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Een slechte foto. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen.

Bij technische problemen is “Peter Rutgers” niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

 

Extra kosten:

Diner, Parkeren

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

 

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) “Peter Rutgers” stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter “Peter Rutgers” beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen.

De fotograaf zal indien gewenst altijd proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen voor de huwelijksdag, hierdoor komen jullie als echtpaar niet zonder fotograaf ” te zitten”. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De vervangende fotograaf zal de dag professioneel vastleggen. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Indien het bruidspaar dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de klant wordt gegoogled. Alles in overleg.

 

Aanvullende informatie voor bruidsfotografie

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

“Peter Rutgers” is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.

Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug wilt zien.

 

Disclaimer

“Peter Rutgers” is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. “Peter Rutgers” geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door “Peter Rutgers”.

Adres

Zevenblad 35
7443 LZ Nijverdal

info@peterrutgers.com
065284398

Peter Rutgers

Bank: Knab
Rekening: 25 64 94 436
IBAN: NL08 KNAB 0256 4944 36
BIC: KNABNL2H

Kamer van Koophandel Enschede
Dossiernummer: 56996071
BTW: NL002187807B34

Studio

Stationsstraat 2
Nijverdal

Vanaf september/oktober

Peter Rutgers Fotografie

© 2021 Peter Rutgers
contact-section